Lansarea concursului în vederea acordării unei burse de studiu

Centrul de Studii Israeliene “Theodor Herzl” din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) organizează în perioada 18-28 septembrie 2020 selecția candidaturilor pentru primirea unei burse complete de studii pentru 3 semestre la Universitatea Haifa din Israel. 

Programul de acordare a burselor este parte a unui parteneriat între Centrul de Studii Israeliene “Theodor Herzl” - SNSPA și Israel Institute din Washington D.C. și va acoperi taxele de școlarizare și de cazare ale câștigătorului bursei. Plata taxelor de cazare depind de eventualele schimbări cauzate în contextul crizei sanitare provocate de pandemia Coronavirus-COVID 19. 

Calendarul concursului:

18 - 22 septembrie 2020 - Depunerea candidaturilor;
22-24 septembrie 2020 – Selecția dosarelor;

24 septembrie 2020 – Anunțarea rezultatelor evaluării dosarelor;

28 septembrie 2020 – Interviul cu comisia de examinare;

Candidatii admisi la interviul din 28 septembrie 2020 sunt: Elena Muzzo, Andreea Barbalata, Andreea- Cristina Stanca, Daniel Soimaru.

 

Bibliografie recomandată:

“Sionism și istorie” – Shmuel Almog, editura Hasefer, 2008;
„A History of Modern Israel” – Colin Shindler, Cambridge University Press, 2nd edition, 2013;
„Theodor Herzl și înființarea statului evreu” – Shlomo Avineri, editura Hasefer, 2018;

Dosarul de înscriere sa va trimite la adresa de e-mail csis@snspa.ro și va include:

CV (maxim două pagini);
Scrisoare de motivație;
Copie după diploma de licență;

Condiții de înscriere:

Studii de licență absolvite în ultimii 5 ani (după 28 septembrie 2015) în domeniul științelor sociale;
Interes dovedit pentru zona Orientului Mijlociu (participări la evenimente legate de subiect, articole publicate etc.);
Foarte bună cunoaștere a limbii engleze (deși nu este obligatoriu, includerea unui certificat doveditor poate constitui un avantaj).

Romanian
Poster: