Israel's Defence Policy: The Limits of Military Power (2024)

În intervalul 8-17 Ianuarie 2024, Centrul de Studii Israeliene organizează cursul modular Israel's Defence Policy: The Limits of Military Power, susținut de Eitan Barak, Ph.D, lector la Shalem College și Universitatea Bar-Ilan, Israel.   

Cursul are un total de cinci prelegeri, programate pentru zilele de 8, 10, 12, 15 și 17 Ianuarie.

✏️ Cursul se concentrează asupra aspectelor relevante ale politicii de apărare ale statului Israel, acordând o atenție deosebită analizei limitelor capacității militare și modului în care aceasta influențează securitatea națională. 

✏️ Prelegerile se va focusa pe politica de securitate națională a Israelului în sensul său cel mai larg. În prima parte a cursului vom trece în revistă situația unică geo-strategică actuală a statului Israel, precum și efectul acestei situații asupra noțiunilor de securitate națională ale Israelului. O atenție deosebită va fi acordată implicațiilor actualului război din Gaza asupra premiselor securității din regiune. În a doua parte ne vom concentra asupra strategiilor și opțiunilor pe care Israelul le-a ales fie pentru a rezolva situația dificilă de conflict, însă fără a rezolva direct conflictul (alianțe strategice, armament convențional și descurajare nucleară implicită), fie pentru a o atenua (de exemplu, regimuri de securitate limitate, măsuri de consolidare a încrederii și securității, controlul armamentelor). Ultima parte se va axa pe măsura în care premisele "tradiționale" ale securității Israelului sunt relevante pentru realitatea dinamică regională actuală, în general, și pentru posibilul scenariu al unui Orient Mijlociu nuclear, în special din cauza programului nuclear al Iranului.

✏️Cursul va fi predat de Eitan Barak, Ph.D, lector la Shalem College și Universitatea Bar-Ilan, expert în domeniul regimurilor de securitate, politicilor de dezarmare, weaponry și arms control, în principal în Orientul Mijlociu.

Înregistrarea se face prin completarea acestui formular.

✉️ Persoanele acceptate pentru participarea la curs vor fi notificate printr-un e-mail.

➔ Cursul va fi predat în limba engleză și se va desfașura la sediul SNSPA din Blvd. Expozitiei, nr. 30A. Alte date organizatorice vor fi comunicate ulterior.

➔ Studenții înscriși în programul de licență al SNSPA care participă la minimum 4 prelegeri vor primi credite valabile pentru anul III de studii.

Programul cursului modular

Cursul se va desfășura în perioada 8-17 Ianuarie 2024 după urmatorul program:

Luni, 8 Ianuarie, 10:30-14:00

Miercuri, 10 Ianuarie, 10:30-14:00

- Vineri, 12 Ianuarie, 10:30-14:00

- Luni, 15 Ianuarie, 10:30-14:00

Miercuri, 17 Ianuarie, 10:30-14:00

 

(en) This modular course will focus on Israel's National Security Policy in its broadest sense. In the first part of the course, we will review Israel's ongoing and unique geo-strategic predicament, together with the effect of that predicament on Israel's notions of national security. A particular attention will be given to the current Gaza War’s implications for the premises of Israel’s national security. In the second part, we will focus on the strategies and options which Israel has chosen to either solve its predicament without directly settling the conflict (strategic alliances, conventional armament and implicit nuclear deterrence), or mitigate it (i.e., limited security regimes, confidence and security-building measures, arms control). In the last part, we will focus on the extent to which the “traditional” premises of Israel’s security are relevant to the current regional dynamic reality in general and to the possible scenario of a nuclear Middle East due to Iran’s nuclear program in particular.